V rámci zvoleného predstavenia Vám postavičky z rozprávky pasujú budúcich školákov, rozdajú im diplomy atď.

Poprípade máme k dispozícii moderátorskú dvojicu klaunov. Prevedú deti Vami pripraveným programom a doplnia ho o krátke vstupy — pesničky a tančeky, ktoré deti naučia.

Vítanie prváčikov,
lúčenie so škôlkarmi
a iné detské slávnosti

klaun