V rámci zvoleného představení Vám postavičky z pohádky pasují nové školáky, rozdají jim diplomy, dárky atd.

Popřípadě, pokud máte připravený vlastní pořad, máme k dispozici samostatnou moderátorskou dvojici klaunů. Provedou děti Vámi připraveným programem a doplní jej krátkými vstupy – písničkami a tanečky, do  kterých děti zapojí.

Loučení se školkaři,
vítání prvňáčku
a jiné dětské slavnosti

klaun