Ceny — kultúrne zariadenia

vychádzame z Blatnice pod Svatým Antonínkem (Juhomoravský kraj, okres Hodonín, ČR)

cena už zahrnuje náklady na dopravu a odmenu za užitie autorských práv

do km

1 predstavenie

2 predstavenia

3 predstavenia

25

117

198

279

50

133

214

295

75

148

229

310

100

164

245

326

125

179

260

342

150

195

276

357

175

211

292

373