O nás

divadlo pre deti - Rád Červených Nosov (založené 2003)
Sme profesionálne, zájazdové, rodinné divadlo.

Sme absolventami Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave a AMU V Prahe.
Vlastne sme manželský pár: Alexandra a Michal Bartoníkoví.
Sme teda divadlo miniatúrne, čo má svoje výhody: technické podmienky ani ceny nie sú nijak náročné. Hráme skoro kdekoľvek - v malých škôlkach aj v kultúrnych zariadeniach, vonku aj dnu. Sme rodina, a tak sa orientujeme na rodinné divadlo. Naše inscenácie sú určené deťom predškolského a školského veku, ale pobavia aj rodičov.

Rád Červených Nosov bol tiež jednou zo skupín „Fratricelli“ (alebo tiež „Kaukliari boží“, či „Kristovi klauni“). Objavil sa v renesančnej Itálii, v dobe veľkého moru. Rádoví bratia chodili tam, kam sa iní neodvažovali, medzi ľudí nakazených morom, a snažili sa ich pobaviť a rozosmiať. Poslaním rádu bolo prinášať radosť a smiech tam, kde doposiaľ vládla iba smrť.
Náš cieľ nie je taký veľký, ale napriek tomu podobný. Chceme chodiť medzi ľudí, nech sú malí alebo veľkí, do škôl aj kultúrnych domov, pod šíre nebo i do divadiel a prinášať radosť a smiech. Veď smiechu sa nedostáva nielen v dobe moru.